Arkivplan.no

Lover og forskrifter

  Utskriftsvennlig versjon

Liste over lenker til de mest sentrale lovene for dokumentbehandling og arkiv i kommunene.

I tillegg bør en kjenne til følgende lover:

Flere særlover har, eller kan også ha, betydning for arkivarbeidet i kommunen. Ofte inneholder slike særlover bestemmelser om dokumenttyper som skapes, spesielle saksbehandlings- eller innsynsregler, bevarings- eller oppbevaringsbestemmelser o.l. Eksempler på dette er:

Alle vedtatte lover er tilgjengelig på lovdata.no